Barents bedriftsforbund

Barents Företagar Råd.
Prosjektperiode
01.05.2010 - 31.12.2011
Norsk prosjekteier:

Bedriftsforbundet

Leadpartner:
Företagarna Norrbotten Service AB
Kjell Hjelm
+46 70 690 92 75
kjell.hjelm@företagarna.se
Øvrige partnere:
Länsipohjan Yrittäjät ry
Samarbeid mellom bedriftsforbund for å stimulere til økt samarbeid og styrket konkurranseevne for bedrifter lokalisert i programområdet. En målsetting er å etablere et permanent grenseoverskridende rådgivnings- og informasjonstilbud for næringslivet.

I prosjektet vil man arbeide med kompetanseheving innen internasjonal markedsføring, samle informasjon om nye markedsmuligheter, sette søkelys på og redusere grensehindringer, bidra til anbudssamarbeid, tilrettelegge for utdanning og seminarer samt finne løsninger på praktiske problem i forbindelse med økt samarbeid og samhandel over grensene.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: EUR 368.180 €
Norsk bidrag: NOK 518.000
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse

Interreg-programmene