Nyheter og informasjon over grensen

Forstudiet skal undersøke forutsetninger for å styrke nyhets- og informasjonsutvekslingen i Nordens Grønne Belte-regionen.
Prosjektperiode
01.01.2010 - 30.11.2010
Kontakt
Norsk prosjekteier:

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Øvrige partnere:
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Handelskammaren Mittsverige
Kunnskap og kjennskap til hva som skjer på begge sider av grensen er nødvendig for å styrke samarbeidet over grensen. Prosjektet har i så måte sterk støtte i Interreg Sverige-Norge-programmet.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 500 000 NOK
Norsk bidrag: 250 000 NOK
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse
Områdeutvikling
Relaterte nyheter

Alt var bedre før...

Vet vi mindre om naboen i øst i dag enn for 100 år siden?

Interreg-programmene