Tilgjengelig friluftsliv – naturlig lønnsomt for næringsliv og besøkende

Prosjektperiode
15.12.2009 - 14.12.2012
Norsk prosjekteier:

Østfold fylkeskommune

Leadpartner:
Uddevalla kommun
Sven Andersson,
+46 522 69 61 31
Øvrige partnere:
Akershus fylkeskommune
Oslofjordens friluftsråd
Hvaler kommune
Rygge kommune
Moss kommune
Frogn kommune
Oppegård kommune
Projektet ska skapa och testa en ny modell för tillgänglighetslösningar inom Fyrbodal/Østfold/Akershus. Genom en förstudie under förra programperioden kartlades lämpliga områden och behov av åtgärder. Fokus kommer att ligga på tillgänglighetslösningar för funktionshindrade, vilket också underlättar tillgängligheten till ett rörligt friluftsliv för äldre och barnfamiljer. Målet är bl.a. 34 enhetligt tillgänglighetsdeklarerade frilufts- och rekreationsmiljöer och i anslutning till dessa 136 enhetligt tillgänglighetsdeklarerade näringsställen inom gränsregionen. Kopplingen mellan tillgänglighetsaspekten samt besöks- och turismnäringen ger en stor utvecklingspotential.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 15 333 000 SEK/NOK
Norsk bidrag: 2 089 000 NOK
Program

Sverige-Norge: Grenseløst Samarbeid

Haabeth, Jørn
Mob.: +47 47292684
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kultur
Områdeutvikling
Miljø / ressurs
Relaterte nyheter

"Kyststien" i ny drakt

Turforslag langs Skagerrak-kysten i flere formater

Interreg-programmene