Nettverksentreprenør for svensk-norsk industrisamarbeid

Forprosjekt.
Prosjektperiode
18.09.2008 - 31.12.2008
Norsk prosjekteier:

Verdal Næringsforum

Øvrige partnere:
Stiftelsen Länstekniskt Centrum i Kramfors
I Trøndelag er det i dag en utstrakt mangel på ledig produksjonskapasitet i mekanisk industri. Kapasitetsbristen fordyrer produksjonen, samtidig som den begrenser mulighetene til å etablere en økonomisk sterk region. Verkstedsindustrien i Midt-Sverige har derimot ledig produksjonskapasitet på grunn av redusert produksjonskapasitet i treforedlingsindustrien. På grunn av manglende grenseoverskridende tiltak, anvendes ikke i dag denne ledige kapasiteten til å skape effktiv tilvekst for å etablere en konkurransekraftig region i Midt-Norge og Midt Sverige.

Forprosjektet vil utrede og analysere forutsetningene for å kunne utforme og ettablere en helt ny, grenseoverskridende møteplass for verkstedsindustrien i Midt-Norge og Midt-Sverige hvor norske- og svenske industrimiljøer kan møtes etter næringslivets forutsettninger for å utvikle den økonomiske integrasjonen.


Mer om prosjektet

Les mer
Budsjett
Totalt: SEK 175.000 €
Norsk bidrag: NOK 85.000
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Områdeutvikling

Interreg-programmene