E-Mobility NSR

North Sea Region Electric Mobility Network
Prosjektperiode
01.04.2011 - 30.09.2014
Norsk prosjekteier:

Zero Emission Resource Organisation

Leadpartner:
Hamburg University of Applied Sciences, Germany
Kathrin Rath
walter.leal@haw-hamburg.de
+49 404 2875 6313
Øvrige partnere:
WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH
Association of Danish Transport and Logistics Centres
Høje-Taastrup kommune
Lindholmen Science Park AB
Delft University of Technology
Region Nord-Holland
Northumbria University
TransEnergy
Prosjektet skal bidra til å framskaffe kunnskap og informasjon om e-mobilitet til beslutningstakere i Nordsjøregionen. Prosjektet skal også gi innsikt om mangler og behov knyttet til infrastruktur og logistikk.


Mer om prosjektet

e-mobility-nsr.eu
Budsjett
Totalt: 6.687.532 EUR €
Program

Nordsjøprogrammet

Clarke, Kate
Tlf.: +47 55 23 93 06
Programområde

Interreg IV B

Tema
Kompetanse
IKT
Områdeutvikling
Samferdsel
Miljø / ressurs
Relaterte nyheter

Flere el-biler

ZERO ønsker å bidra til at det blir flere el-bilder også på norske veier, gjennom deltakelsen i det internasjonale Interreg-prosjektet E-Mobility. Foto: ZEROZERO med i nytt, internasjonalt miljøprosjekt.

Interreg-programmene