Norsksvensk førskolelærerutdanning med vekt på barnekultur og kulturarv, fase 2

Prosjektet skal utvikle og gjennomføre et siste år på en norsksvensk førskolelærerutdanning som legger spesiell vekt på barnekultur og kulturarv-pedagogikk.
Prosjektperiode
01.08.2012 - 30.06.2014
Kontakt
Selmer-Olsen, Ivar
Dronning Mauds Minne høgskole for førskolelærerutdanning
Mob.: +47 909 21 743
E-post: iso@dmmh.no
Norsk prosjekteier:

Dronning Mauds Minne høgskole for førskolelærerutdanning

Øvrige partnere:
Mittuniversitetet
Prosjektet er tredje steget i utviklingen av den spesielle førskolelærerutdanningen, og bygger videre på et tidligere forstudie (2007) og Interreg-prosjektet med samme navn som går fram til juli 2012.


Mer om prosjektet

Mer informasjon
Budsjett
Totalt: 5.072.845 SEK+NOK
Norsk bidrag: 1.271.822 NOK
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Kultur
Kompetanse
Relaterte nyheter

Kultur og barn

Spennende, nyskapende og lærerik førskolelærerutdanning

Interreg-programmene