Next move

Prosjektet Next Move tilbyr regioner og kommuner i ÖKS-området en mulighet til å ta ett ytterligere steg for å utvikle seg innenfor klima, energi og transport. Problem innenfor disse tre områdene er av grenseoverskridende natur, og krever tiltak som tar hensyn til dette.
Prosjektperiode
01.04.2011 - 31.03.2014
Norsk prosjekteier:

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Leadpartner:
Vätgas Sverige

Projektleder: Jessica Vacklid

jessica.vacklid@vatgas.se

+46 705 088 906
Gjennom Next Move vil man finne grep for et større interregionalt samarbeid som gjør det mulig å innta en ledende rolle for bruk av utslippsfirie kjøretøy. Prosjektet peker på seks konkrete samarbeidsområder; markedsføring og kommunikasjon, innkjøp, service, kompetensutvikling, analyse og planlegging.


Mer om prosjektet

Mer på Interreg-oks.eu
Budsjett
Totalt: 6 090 801 €
Norsk bidrag: 333 166 €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Samferdsel
Miljø / ressurs
Relaterte nyheter

Med hybridbil til Brussel

Kommunetopper reiste i hydrogenbil for å delta på Open Days.

H2-lab i Lillestrøm

Kurset lærere, elever, politikere og media.

Interreg-programmene