Grenseoverskridende samarbeid om sikkerhet

(Gränsöverskridande Samverkan för säkerhet)
Prosjektperiode
01.09.2010 - 31.12.2013
Norsk prosjekteier:

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Leadpartner:
Prosjektleder
Viveca Asproth
+46 702 905 387
Øvrige partnere:
Trøndelag forskning og utvikling AS
Politiet i Nord- og Sør-Trøndelag
Lierne kommune
Tydal kommune
Statnett
Mittuniversitetet
Polisen i Jämtland
Jämtkraft
Länsstyrelsen i Jämtland
Prosjektet tar utgangspunkt i de utfordringer og problem som oppleves innen området krisehånddtering, rednings- og sikkerhetsarbeid. I mange tilfeller er utfordringene innen disse
områdene ekstra store i grensebygdene.

Faktorer som bidrar til disse utfordringene er bl.a.:
• Store avstander og lav befolkningstetthet
• Ulikt lovverk, bestemmelser og rutiner innen rednings- og sikkerhetsarbeid
• Ulikheter i organisasjon og ansvarsfordeling
• Ulikheter innenfor utdanning og kompetanse
• Ulikheter innen redningsressurser, bl.a. digitalt kartmateriell
• Ulikheter i språk og kultur: Mer krevende i krisesituasjoner

MiUN, med sitt kompetansemiljø innen krise og sikkerhetsspørsmål, og HiNT med sitt kompetansemiljø innen multimedia og simulering, har god kunnskap om hvordan man skal få mest mulig realistiske og gode øvelser for å bedre effekten og samarbeidet om
beredskapsøvelser i grenseregionene. Beredskapsøvelsene skal skje i samarbeid med blålys- og beredskapsmyndighetene. Gjennom bruk av simulering skal det lages realistiske scenarioer til bruk i øvelsessammenheng og i etterkant av ledelsesøvelsene vil det brukes evalueringsteknikker for å høyne kunnskaps- og læringsnivået.

Prosjektet bygger på erfaringer fra forprosjektet Grenseløs Geografisk informasjon (GGI). Prosjektet skal utvikle kompetanse, teknikker og rutiner for felles håndtering av kriser og sikkerhetstruende situasjoner i Midtnordens grensebygder. Mittuniversitetet (MiUN) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) er prosjekteiere. I tillegg deltar fylker, länsstyrelse, politimyndigheter, sektormyndigheter og foretak. Prosjektet skal drives i nært samarbeid med
prosjektet Gränsöverbyggande Geografisk Information (GGI II).


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: SEK 6.000.000 €
Norsk bidrag: NOK 1.000.000
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse
Områdeutvikling
Relaterte nyheter

Beredskap over grensen

I morgen gjennomfører NGB en redningsøvelse over grensen.

Interreg-programmene