Scandinavian Heartland

Prosjektplanen bygger på erfaringene i Interreg-samarbeidet Hjertet i Skandinavia (2008-2011). Flere enn ett tusen deltagere fra offentlig, privat og frivillig sektor deltok i dette prosjektet og 11 grenseoverskridende nettverk ble etablert (Trekkhund, Hest som Livsstil, Hest som Næring, Småskala Energi, Service i Småsamfunn, Natur- og Kunnskapsturisme, Attraktive Tettsteder, Creative Business Management, Småfly, MC-turisme, Kulturminner) mens sju nye metoder for landsbygdsutvikling er prøvd ut.
Prosjektperiode
01.01.2012 - 30.06.2014
Kontakt
Andersen, Bjørn Terje
Hedmark fylkeskommune
Tlf.: +47 62 54 44 41 / Mob.: +47 913 45 080
E-post: bjoern-terje.andersen@hedmark.org
Norsk prosjekteier:

Hedmark fylkeskommune

Leadpartner:
Länsstyrelsen i Dalarna
Øvrige partnere:
Regionrådet for Fjellregionen, Hedmark
Videre fullførte 35 personer høyskoleutdanning innen Natur- og Kunnskapsturisme og 26 bedrifter har deltatt i grensereginalt bedriftsutviklingsprogram. Dette er bedrifter og ressurspersoner som er viktige for reiselivstilbudet i regionen, men som trenger videre støtte og oppfølging.

Scandinavian Heartland er tuftet på regionale planer, analyser, evalueringer og innspill fra åpne møter. Fokus er på samarbeid, arrangementsutvikling og næringslivsinkubator. Dette etterspørres av den småskala besøksnæringen, store overnattingssteder, kommunene og av regionens destinasjonsselskaper. Partene mener at potensialet for vekst i bedriftenes omsetning og overskudd gjennom klyngesamarbeid er stort, og at en profesjonalisering og kommersialisering av regionens arrangementer kan skape nye lønnsomme jobber i privat sektor i regionen.

Prosjektet består av
- Prosjektledelse og administrasjon
- Kommunikasjon og spredning av resultater
- Samarbeid mellom bedrifter og offentlig-privat
- Arrangementsutvikling
- Foretaksinkubatorer

Geografisk avgrensning for prosjektet er på svensk side Norra Dalarnas län med kommunene Älvdalen, Rättvik, Gagnef og Vänsbro. På norsk side deltar Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Os, Tolga og Røros kommuner gjennom Regionrådet for Fjellregionen. I tillegg er Stor-Elvdal, Engerdal, Holtålen og Dovre invitert med. Samlet er 15 kommuner involvert i prosjektområdet. I Norge tilbys arrangementsutvikling som kurs i regi av blant andre Høgskolen på Lillehammer og
Høgskolen i Sør-Trøndelag. Fjellregionen har vært i dialog med begge de to høgskolene om å gi et slik studietilbud desentralisert og på deltid.


Interreg-programmene