Innopreneurship 21

Prosjektperiode
01.01.2012 - 30.06.2014
Kontakt
Nilsen, Elisabeth
Universitetet i Nordland
Mob.: +47 900 60 983
E-post: elisabeth.nilsen@uin.no
Norsk prosjekteier:

Universitetet i Nordland

Øvrige partnere:
Luleå Tekniska Universitet
Kemi-Tornio Universitet
Universitetet i Oulo
Samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, Sverige og Finland med mål om å styrke allmennkunnskapen om utdanningen innen entreprenørskap på Nordkalitten.

Prosjektet er en videreføring av prosjektet InnoPreneurship (2008-2010) som konkluderte med at det er behov for å videreutvikle det internasjonale samarbeidet om entreprenørskap på Nordkalotten.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: 547.504 EUR €
Norsk bidrag: 114.826 EUR €
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kompetanse
Områdeutvikling

Interreg-programmene