UNISKA universitet

Målet med prosjektet UNISKA-universitetet er å drive og videreutvikle et interregionalt universitetsnettverk som skal bidra til å styrke og synliggjøre regionens attraktivitet og konkurransekraft gjennom grenseoverskridende samarbeid innenfor utdanning og forskning.
Prosjektperiode
01.01.2009 - 31.12.2011
Kontakt
Hugo, Einar Graff
Høgskolen i Hedmark
Tlf.: +47 62 430 079
E-post: einar.hugo@hihm.no
Norsk prosjekteier:

Høgskolen i Hedmark

Øvrige partnere:
Akershus fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Hedmark
Karlstad universitet
Region Värmland
Høgskolan i Dalarna 307 000 399 000 325 000 1 031 000 10,02 %
UNISKA-universitetet skal fungere som et fleksibelt nettverk for regionens høgskole- og universitetsressurser, et virtuelt universitetsnettverk som fremmer regionen, arbeids- og næringsliv og bidrar til å styrke kompetansen i regionen.


Mer om prosjektet

www.uniska.org
Mer info
Budsjett
Totalt: SEK 19.000.000 €
Norsk bidrag: NOK 3.885.000
Program

Sverige-Norge: Indre Skandinavia

Andersen, Bjørn Terje
Tlf.: +47 62 54 44 41 / Mob.: +47 913 45 080
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse

Interreg-programmene