Økt utnyttelse av biomasse fra skog

Forest Power Prosjektet har som mål å gjøre regionen til den regionen innenfor EU med den høyeste bruken av bioenergi.
Prosjektperiode
01.01.2009 - 31.12.2011
Kontakt
Lauglo, Ole
Allskog BA
Mob.: +47 917 35 052
E-post: ole.lauglo@allskog.no
Norsk prosjekteier:

Allskog BA

Leadpartner:
Skogforskningsinstittutet Metla
Øvrige partnere:
Norge: Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Landbruks og matdepartementet (LMD), Norsk institutt for skog og landskap, Allskog.
Sverige: Mellersta Österbotten, Västerbotten, Västernorrland
Prosjektet skal bidra til å møte lokale målsettinger knyttet til fornybar energi. Skogeiere skal gjennom prosjektet få hjelp til å øke verdiskapingen gjennom økt leveranse av biomasse fra alle typer skog.

Større volum av trevirke og nye produkter skal styrke sysselsettingen og bidra til nye forretingsmodeller for skogentreprenører, utstyrsprodusenter og bioenergi-virksomheter. Prosjektet skal bidra til å utvikle løsninger for småskala, energieffektive forbrenningsanlegg med lave investeringskostnader.Mer om prosjektet

www.forestpower.net
Mer info
Budsjett
Totalt: 4.463.000 EUR €
Norsk bidrag: NOK 6.852.000
Program

Botnia-Atlantica

Aasmoe, Gunnhild
Tlf.: +47 75 65 03 51
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse
Områdeutvikling
Miljø / ressurs

Interreg-programmene