Grenseløs omsorg

Gränslös omsorg
Prosjektperiode
01.08.2009 - 31.12.2012
Norsk prosjekteier:

Sør-Varanger kommune

Leadpartner:
Enare kommune
Reijo Timperi
+358 16 687 200
reijo.timperi@inari.fi
Grenseoverskridende kommunalt samarbeid innen eldreomsorg og hjemmebaserte tjenester.
Noen resultatmål i prosjektperioden:
Utvikle virksomhetsmodeller og få kommunene til å inngå avtaler om permanent samarbeid;
Kartlegge behov og sammenligne løsninger;
Utvikle kompetansen til tjenestepersonell;


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: EUR 187 600 €
Norsk bidrag: NOK 430 000
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse
Områdeutvikling

Interreg-programmene