Regionprosjekt Vaajma

Midt-Skandinavisk regionprosjekt, fase 2
Prosjektperiode
01.01.2012 - 31.08.2014
Kontakt
Schive, Kjell
Lierne kommune
Mob.: +47 975 23 544
E-post: kjell.schive@lierne.kommune.no
Norsk prosjekteier:

Lierne kommune

Øvrige partnere:
Røyrvik kommune
Strømsund kommune
Krokom kommune
Lierne og Røyrvik kommuner i Nord-Trøndelag, og Strømsund og Krokom kommuner på svensk side, fortsetter å utvikle det grenseregionale samarbeidet i den nordlige delen av Nordens Grønne Belte. Prosjektet er framtidsrettet og har tydelige mål om å utvikle området både økonomisk, økologisk og sosialt.

Prosjektets hovedmål er:
* Regionen skal ha netto innflytting innen prosjektslutt
* Økt sysselsetting.
* Opprettholde kvalitet, kapasitet og kompetanse i offentlig sektor
* Økt livskvalitet for befolkningen
* Pilotregion for svensk og norsk regionalpolitikk: Minst 3 piloter/forsøk skal starte i løpet av prosjektperioden.

Fase 2 av Midt-Skandinavisk regionprosjekt (GIM), (01.01.2009 - 31.12.2011).


Interreg-programmene