Regionprosjekt Vaajma

Midt-Skandinavisk regionprosjekt, fase 2
Prosjektperiode
01.01.2012 - 31.08.2014
Kontakt
Schive, Kjell
Lierne kommune
Mob.: +47 975 23 544
E-post: kjell.schive@lierne.kommune.no
Norsk prosjekteier:

Lierne kommune

Øvrige partnere:
Røyrvik kommune
Strømsund kommune
Krokom kommune
Lierne og Røyrvik kommuner i Nord-Trøndelag, og Strømsund og Krokom kommuner på svensk side, fortsetter å utvikle det grenseregionale samarbeidet i den nordlige delen av Nordens Grønne Belte. Prosjektet er framtidsrettet og har tydelige mål om å utvikle området både økonomisk, økologisk og sosialt.

Prosjektets hovedmål er:
* Regionen skal ha netto innflytting innen prosjektslutt
* Økt sysselsetting.
* Opprettholde kvalitet, kapasitet og kompetanse i offentlig sektor
* Økt livskvalitet for befolkningen
* Pilotregion for svensk og norsk regionalpolitikk: Minst 3 piloter/forsøk skal starte i løpet av prosjektperioden.

Fase 2 av Midt-Skandinavisk regionprosjekt (GIM), (01.01.2009 - 31.12.2011).


Mer om prosjektet

Mer informasjon
Prosjektets hjemmeside
Budsjett
Totalt: 15.518.015 SEK+NOK
Norsk bidrag: 2.839.000 NOK
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kompetanse
Områdeutvikling
Samferdsel
Miljø / ressurs
Relaterte nyheter

Grenseløst politi?

Forstudie har 21 anbefalinger for bedre politisamarbeid.

Bli med til matlandet

Opplev tredagers matreise på tre minutter her.

Bygger grenseregion

Grensekommuner samarbeider om viktige samfunnsoppgaver.

Den gode nabo

Ambisiøst samarbeid over grensen evaluert.

Interreg-programmene