VISK

Vattenburen virussmitta är enligt WHO den största hälsorisken förknippad med vattenförsörjning. Det är framför allt ökad nederbörd och mer extremt väder som kan leda till ökade risker för dricksvattenkonsumenter. En källa till smittoämnen i dricksvattnet är råvatten, som vid ökad nederbörd kan bli utsatt för avloppspåverkan när det blir nödvändigt att bredda avloppssystemen i större omfattning. Sverige, Norge och Danmark har likande erfarenheter av virussmitta i vatten/livsmedel idag och delar också samma recipient i Kattegat/Skagerrak.
Prosjektperiode
01.04.2010 - 31.03.2013
Kontakt
Blom, Lena
Göteborg kommune
Tlf.: +46 313682758
E-post: lena.blom@kretslopp.goteborg.se
Norsk prosjekteier:

Norsk Vann BA

Øvrige partnere:
Lead Partner:
Göteborg Stad, Kretsloppskontoret

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
Sveriges Livsmedelsverk (SLV)
Länssjukhuset Ryhov (Jönköping)
Lilla Edets kommun
Chalmers tekniska högskola
Göteborgsregionens Regionalförbund - GR (icke medfinansiär)
Kungälvs kommun (icke medfinansiär),
Svenskt Vatten (icke medfinansiär)

Danmarks Tekniska Universitet (DTU)

Norsk Vann BA
Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU)
Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB)
Nedre Romerike Vannverk (NRV)
Moss Vannverk - MOVAR
Fredrikstad Vannverk - FREVAR KF
Veterinærinstituttet (VI)
Projektet VISK ska bl.a. öka kompetensen inom programområdet genom att etablera ett levande kunskapsnätverk som kan hantera virusrelaterade frågor. Projektet ska också ta fram en handbok för vatten- och avloppsverksamheter om hur man bäst hanterar problem kring vattenburen virussmitta och binda samman organisationer inom vattenförsörjningen genom att arbeta fram gemensamma planer för hantering av virusrisker.

Projektet består av 18 partners från Sverige, Norge och Danmark.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 4 314 314 EUR €
Norsk bidrag: 519 089 EUR €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A

Tema
Miljø / ressurs

Interreg-programmene