SWOT (Analyse av styrker, svakheter, muligheter og trusler for Kattegat-Skagerrak-området)

Det skal i dette prosjektet gjennomføres en rekke tverregionale arbeidsseminar, et i hvert av de tre landene i programområdet. Tema for seminarene er næringsliv og entreprenørskap; innovasjon, forskning og utvikling; arbeidsmarked, kompetanseutvikling og utdannelse; miljø og energi; offentlig service/velferdsservice; bosted, kultur og livsmiljø; befolkning og demografi samt kommunikasjon og infrastruktur.
Prosjektperiode
03.08.2011 - 30.06.2013
Norsk prosjekteier:

Østfold fylkeskommune

Leadpartner:
Region Halland

Projektleder: Marie Karlsson, Region Halland

marie.karlsson@regionhalland.se

+46 35179830
Målet er å identifisere felles utfordringer, muligheter og løsninger innenfor disse områdene. Resultatet av analysen skal formidles til Styrekomitéen for Kattegat/Skagerrak-delprogrammet, for å får et bedre grunnlag å treffe beslutninger når det gjelder framtidige temaer og prosjekter i programmet.


Mer om prosjektet

Mer på Interreg-oks.eu
Budsjett
Totalt: 149.454 €
Norsk bidrag: 12.548 €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kompetanse
Områdeutvikling

Interreg-programmene