Kultur og næringsliv på Nordkalotten

Prosjektperiode
01.08.2011 - 31.07.2013
Kontakt
Hanssen, Guri
Nordisk informasjonskontor
Tlf.: +47 78 43 41 44 / Mob.: +47 414 70 669
E-post: gurih@barentsnett.no
Norsk prosjekteier:

Nordisk informasjonskontor

Øvrige partnere:
Foreningen Norden
Pohjola-Norden Lapin piiri Ry
Gjennom Nordkalottkonferansen i Harstad i 2012 skal det settes søkelys på hvordan satsing på kultur på Nordkalotten kan styrke bosetting og bolyst og skape næringsvirksomhet i regionen.

Kultursamarbeidet på tvers av landegrensene skal fremme forståelse og bidra til innovasjon og vekst.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: 274.665 EUR €
Norsk bidrag: 89.982 EUR €
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Interreg-programmene