Regional utvikling i grenseland (RUG I)

Prosjektets originaltittel: Regional utveckling i gränsland (RUG I)
Prosjektperiode
01.08.2008 - 31.12.2010
Kontakt
Sandstedt, Hilde
Rana Utviklingsselskap AS
Mob.: +47 916 75 100
E-post: hilde.sandstedt@ru.no
Norsk prosjekteier:

Nordland fylkeskommune

Leadpartner:
Handelskammaren Service, AC län AB
Prosjektet vil tydeliggjøre de kulturelle forskjellene og synliggjøre handelshindre som i dag begrenser samarbeidet og handel mellom landene. Målsetningen er å styrke næringsutviklingen mellom landene gjennom blant annet å skape nettverk innenfor ulike bransjer, markedsutvikling og nedbygging av handelshindre. Prosjektet skal også etablere Business Meetpoint, Company Matchmaking eller liknende arenaer for kontakt- og næringsutvikling.


Mer om prosjektet

Budsjett
Program

Botnia-Atlantica

Aasmoe, Gunnhild
Tlf.: +47 75 65 03 51
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Områdeutvikling

Interreg-programmene