Grenseløs fisketurisme

Originaltittel: Gränslös fisketurism
Prosjektperiode
01.01.2008 - 30.11.2011
Kontakt
Nordal, Jim
Mosjøen og omegn næringsselskap AS
Mob.: +47 99285215
E-post: jim.nordal@mon.no
Norsk prosjekteier:

Mosjøen og omegn næringsselskap AS

Leadpartner:
Lycksele kommune
Øvrige partnere:
Grane kommune
Hattfjelldal kommune
Vefsn kommune
Nordland fylkeskommune
Gjennom grenseoverskridende samarbeid skal prosjektet skape en helt ny sportsfiskedestinasjon av høy, internasjonal kvalitet og derigjennom øke antall fisketurister i regionen og bidra til etableringen av flere virksomheter som baserer seg på fisketurisme.


Mer om prosjektet

www.fishingcrosstheborder.com
Budsjett
Totalt: EUR: 947.182 €
Norsk bidrag: EUR 231.591 €
Program

Botnia-Atlantica

Aasmoe, Gunnhild
Tlf.: +47 75 65 03 51
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kultur
Områdeutvikling
Samferdsel
Miljø / ressurs

Interreg-programmene