SamS

Saemesth dle!
Prosjektperiode
01.04.2008 - 31.03.2011
Norsk prosjekteier:

Fylkesmannen i Nordland

Leadpartner:
Sameskolstyrelsen
Britt Allas-Labba
+46 971 442 08
labba@sameskolstyrelsen.se
Prosjektsamarbeid for å skape språklige og kulturelle forutsetninger for revitalisering, styrking, bevaring og utvikling av det sydsamiske språket.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: EUR 731 979 €
Norsk bidrag: NOK 1 569 749
Program

Nord: Sàpmi

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kultur
Kompetanse
Områdeutvikling

Interreg-programmene