Utveksling av trafikkinformasjon

Prosjektperiode
01.04.2011 - 31.12.2013
Kontakt
Leiren Boag, Kjersti
Statens vegvesen
Tlf.: +47 22 07 30 56
Norsk prosjekteier:

Statens vegvesen

Leadpartner:
Statens vegvesen Vegdiektoratet

Kjersti Leiren Boag
+47 22 07 30 56
Hensikten med prosjektet er å innføre et felles system for trafikkinformasjon mellom Norge og Sverige. Første ledd i arbeidet blir tilbudet om oppdatert informasjon via GPS og radio til nytte for ulike grupper av vegtrafikanter i Østfold og deler av E6/E18-korridoren. Prosjektet har som mål å bedre trafikksikkerheten for personbiler og godstransporter på veg, i tillegg til å lette planleggingen av kollektivtransporten.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: 2.084.400 SEK+NOK
Norsk bidrag: 409.600 NOK
Program

Sverige-Norge: Grenseløst Samarbeid

Haabeth, Jørn
Mob.: +47 47292684
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Samferdsel
Miljø / ressurs

Interreg-programmene