Region Midt-Skandinavia

Forprosjekt.
Prosjektperiode
01.01.2008 - 31.12.2008
Kontakt
Bach, Steinar
Lierne kommune
Tlf.: +47 74 34 34 74
E-post: steinar.bach@lierne.kommune.no
Norsk prosjekteier:

Lierne kommune

Øvrige partnere:
Røyrvik kommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Strømsund kommune
Krokom kommune
Lierne og Røyrvik kommuner på den norske siden, samt Frostviken i Stømsund kommune og
Hotagen i Krokom kommune ligger i perifere fjellområder sett i forhold til de nærmeste byenes vekstområder. I regionen bor det omlag 3.450 innbyggere spredt over et stort areal. Den demografiske utviklingen i området er et problem, andelen eldre øker stadig samtidig som andelen yngre minsker. Befolkningsutviklingen i regionen har gjennom mange år vært negativ, de siste årene har nedgangen vært på omlag en prosent hvert år. Tidligere Interreg-prosjekter i området har identifisert et antall samarbeidsområder for å opprettholde servicefunksjoner og skape sysselsetting på svensk og norsk side.

Forprosjektet skal videreutvikle samarbeidet over kommune- og riksgrense og har som mål å utvikle et større hovedprosjekt.


Mer om prosjektet

Les mer
Sluttrapport
Budsjett
Totalt: SEK 700.000 €
Norsk bidrag: NOK 125.000
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Områdeutvikling

Interreg-programmene