Før grenser og over grenser

Originaltittel: Före gränser och över gränser - samiska samhällsförändringar i ett långtidsperspektiv. Hensikten med prosjektet er å studere hvordan kulturelle samfunnsforandringer kommer til uttrykk i bruken av kulturlandskapet, fra førhistorisk til moderne tid.
Prosjektperiode
01.01.2012 - 30.06.2014
Norsk prosjekteier:

Universitetet i Nordland

Leadpartner:
Àjtte, svenskt fjäll- och samemuseum

Kontaktperson: Elisabeth Pirak-Kuoljok
E-post: elisabeth.pirak-kuoljok@ajtte.com
Øvrige partnere:
Àrran – lulesamiskt centrum
Centrum för samisk forskning
Umeå universitet
Luleå tekniska universitet
Universitetet i Nordland, Bodø
Et delmål er å vise at den samiske historien er mer mangefasettert enn hva som framkommer i dagens beskrivelse av den samiske historien. Målet er å avgjøre når reinnomadismen har utviklet seg i det lulesamiske området, ved hjelp av arkeologiske metoder og dekoloniseringsteorier. Det finnes kulturlevningar i området som tyder på at reindriften er utviklet betydelig tidigere enn hva som er etablert som sannhet. Målet er også å se hvilke faktiske konsekvenser de to landenes politik på disse områdene har hatt for den samiske befolkningen.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: 411917 €
Program

Nord: Sàpmi

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kultur
Kompetanse

Interreg-programmene