Rekreativa rutter

Stora delar av Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen utgörs av kustområden där de flesta mindre orter präglas av befolkningsminskning och tillbakagång. Då dessa områden blir alltmer beroende av turism är det viktigt att öka möjligheterna till helårsturism då man tar fram nya turistprodukter.
Prosjektperiode
01.01.2010 - 31.12.2012
Norsk prosjekteier:

Østfold fylkeskommune

Leadpartner:
Lead Partner:
Region Nordjylland
Christina Zinck Folmand Knudsen
+45 99311531
czf@aalborg.dk
Øvrige partnere:


Øvrige medfinansierende partnere
Danmark:
Hjørring Kommune
Frederikshavns Kommune
Visitnordjylland
Region Sjælland, Skov- og naturstyrelsen Vendsyssel
Østdansk Turisme
Visitkalundborg
Odsherreds Turistbureau
Læsø Kommune

Norge:
Moss kommune
Rygge kommune
Råde kommune
Akershus fylkeskommune
Asker kommune
Bærum kommune
Frogn kommune
Oppegård kommune
Vestby kom-mune
Buskerud fylkeskommune
Hurum kommune
Lier kommune
Røyken kommune
Halden kommune

Sverige:
Region Halland (svensk koordinerende partner)
Region Skåne
Trelleborgs kommun
Vellinge kommun
Skurups kommun
Svedala kommun
Laholms kommun
Hylte kommun
Falkenberg kommun
Varberg kommun
Kungsbacka kommun
Orust kommun
Västra Götalands region
Uddevalla kommun
Svaløv kommun
Lysekils kommun
Stenungsund kommun
Strømstads kommun
Tanums kommun
Länsstyrelsen Västra Götaland
Sotenäs kommun
Munkedals kommun
Härryda kommun
Projektet Rekreativa rutter förväntas bidra till en samlad marknadsföring av regionen som attraktivt område för vandrings- och friluftsturism, samt styrka det företagsliv som har sitt ursprung i turisters och boendes användning av vandringsleder.

Rekreativa Rutter ska öka antalet besökare i Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen genom att utveckla ett gemensamt koncept för så kallade gateways, knutpunkter i det redan existerande stignätet som är särskilt välutrustat när det gäller service, faciliteter, information och tillgänglighet.

Projektet har ett stort partnerskap med partners med 48 partners, från Sverige, Norge och Danmark.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 4 971 556 EUR €
Norsk bidrag: 826 447 EUR €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Områdeutvikling

Interreg-programmene