Unge og empowerment

Forprosjekt: Unga och empowerment (orginal prosjekttittel)
Prosjektperiode
30.03.2010 - 31.12.2010
Norsk prosjekteier:

Ungdom & Fritid

Leadpartner:
Fritidsforum
Kirsi Poikolainen
kipa.poikolainen@fritidsforum.se
Prosjektet skal spesielt arbeide for å fremme helse blant ungdommer, ikke minst gjennom forebyggende helsearbeid.

Empowerment handler å gi ungdommene mestring over eget liv. Til sammen åtte fritidsklubber i Norge og Sverige involveres.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: SEK 400.000 €
Norsk bidrag: NOK 28.199
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kultur

Interreg-programmene