Grensestrategisk katastrofe- og krisehåndtering Sverige-Norge

Forprosjekt.
Prosjektperiode
01.06.2009 - 31.03.2010
Kontakt
Norsk prosjekteier:

Hedmark politidistrikt

Øvrige partnere:
Länsstyrelsen Dalarna
Forstudiet skal videreføre og gjennomføre en utvikling av samarbeidet omkring krisehåndtering mellom Hedmark og Värmland/Dalarna. Dette skal skje gjennom økt fokus på ekstraordinære hendelser og kriser som kan rame et sårbart samfunn. Det tas sikte på å videreutvikle samarbeidet som ligger til grunn for Nordred-avtalen.

Prosjektet skal legge stor vekt på høy grad av integrering, kunnskapsformidling og etablering av databasert informasjon som integrerer samtlige aktører.


Mer om prosjektet

Les mer
Budsjett
Program

Sverige-Norge: Indre Skandinavia

Andersen, Bjørn Terje
Tlf.: +47 62 54 44 41 / Mob.: +47 913 45 080
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse
Områdeutvikling
Samferdsel

Interreg-programmene