Det skandinaviske reisendekartet

Prosjektperiode
01.07.2010 - 30.06.2013
Kontakt
Andersson, Bodil
Halden historiske samlinger
Mob.: +47 947 867 69
E-post: bodand@ostfoldmuseene.no
Norsk prosjekteier:

Halden historiske samlinger

Øvrige partnere:
Västra Götalandsregionen
Bohusläns museum
Gjennom innsamling og spredning av informasjon om steder med tilknytning til romanifolket, skal det gis et bilde av romanifolkets kulturhistorie og reiser på tvers av landegrenser og kulturelle møter mellom folkegrupper. Samspillet mellom de reisende og majoritetsbefolkningen skal synliggjøres og tydeliggjøres.

Det geografiske fokus for prosjektet er grenseregionen mellom Bohuslän, Dalsland og Østfold, men også andre områder i Skandinavia skal engasjeres gjennom prosjektets nettverksbygging med tanke på å utvide det geografiske satsingsområdet


Interreg-programmene