CIFA

CONNECT Interreg med nordlig bedriftsaksellerasjon (CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn)
Prosjektperiode
01.01.2011 - 31.12.2013
Kontakt
Hennissen, Åslaug
Connect Norge
Mob.: +47 470 25 185
E-post: aslaug.hennissen@connectnorge.org
Norsk prosjekteier:

Connect Norge

Øvrige partnere:
CONNECT Norr
CIFA skal støtte oppunder nyetablerte bedrifter slik at disse kan stå bedre rustet til for den avgjørende vekstfasen. Prosjektet har stort fokus på grenseoverskridende kompetanseoverføring mellom næringsliv og kunnskapsmiljøer.

Prosjektet har et søsterprosjekt med samme navn som er finansiert gjennom Interreg IVA Nord-programmet.


Mer om prosjektet

Mer om prosjektet
Budsjett
Totalt: SEK 7.000.000 €
Norsk bidrag: NOK 1.500.000
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kompetanse
Relaterte nyheter

SMB-utvikling i CIFA

 Fra konferansen Kapitalmarknadsdagar i Åre i fjor.Tar i bruk nye metoder for å skape vekstbedrifter.

Interreg-programmene