Dear Food

Developing Artisan Food Processing
Prosjektperiode
15.08.2008 - 15.02.2009
Norsk prosjekteier:

Skånland kommune

Leadpartner:
County Administrative Board of Jämtland, Sweden
Bodil Cornell
+46 63 14 60 65
bodil@eldrimner.com
Øvrige partnere:
Övertorneå kommune
Forprosjektet søker å sikre en bærekraftig utvikling gjennom håndverk og næringsmiddelproduksjon basert på råstoff fra typiske naturressurser av Norlig Periferi-området, hovedsakelig bær, urter, sopp og melk. Prosjektet fokuserer på utvikling av potensialet i produkter laget av lokale ingredienser av høy kvalitet.

Et hovedprosjekt vil fokusere på foredlingsprosesser for mat og delvis på å heve kunnskaps- og kompetansenivået, øke volum og utvide produktutvalget. Forprosjektet skal bidra til å utvikle et stabilt transnasjonalt nettverk av matprodusenter.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: EUR 30.000 €
Program

Nordlig Periferi

Thorgersen, Lena
Tlf.: +4797549698
Nylund, Lisbeth
Tlf.: +47 2224 7006
Programområde

Interreg IV B

Tema
Næring
Kultur
Kompetanse
Miljø / ressurs

Interreg-programmene