Social integrering av människor med psykiska problem

I både Sverige och Norge har sjukskrivningar på grund av psykiska problem ökat de senaste åren. För många människor innebär de psykiska problemen ett stort utanförskap, både mot den öppna arbetsmarknaden men även mot fritidsaktiviteter och mot annan social gemenskap.
Prosjektperiode
01.01.2009 - 30.11.2011
Kontakt
Johansen, Karl Johan
TISIP
Mob.: +47 950 82 226
E-post: karl-johan.johansen@samfunn.ntnu.no
Norsk prosjekteier:

TISIP

Øvrige partnere:
TISIP
NAV Sør-Trøndelag
Trondheim kommune
Stjørdal kommune
KIM-senteret
KBT-senteret MIdt -Norge
- Östersunds kommun
Projektet "Social integrering för människor med psykiska problem" kommer att arbeta med:
- Aktiviteter for svakstilte grupper på arbeidsmarkedet
- Aktiviteter som involverer større grad av brukermedvirking
- Erfarenhetsutväxling mellan sambetspartnerna i projektet
- Utvärdering av olika befintliga metoder/åtgärder samt av de metoder/åtgärder som utprövas av projektet.
Projektet involverar många olika samarbetsparters i båda länderna inom psykiskt hälsoarbete.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 5 385 000 €
Norsk bidrag: 1 560 000 NOK
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse

Interreg-programmene