Sydsamer - landskap og historie

Prosjektet skal arbeide grenseoverskridende og generere ny kunnskap om sydsamisk historie. Slik dokumentasjon er nødvendig for forståelsen av landskapets betydning og verdi. Resultatet kommer også til å bli gjort tilgjengelig og vil kunne brukes for å styrke samenes arbeid mot økt lokal innflytelse i forvaltningen av fjellet, gjennom at kunnskapen synliggjøres og at kompetansen i ulike spørsmål styrkes i lokalsamfunnet.
Prosjektperiode
01.01.2012 - 30.06.2014
Leadpartner:
Gaaltije-sydsamiskt kulturcentrum i Östersund

Kontaktperson: Ulf Stefan Winka
E-post: ulfstefan@gaaltije.se
Øvrige partnere:
Västerbottens museum
Stiftelsen Saemien sijte, Snåsa
Sijti Jarnge – Samisk kulturcenter, Hattfjelldal
Prosjektet skal fordype kunnskapen om samenes historie og kommer til å knyttes til forskning gjennom å få fram nytt forskningmateriale om sydsamisk kulturhistorie. Prosjektet skal løfte fram tradisjonell samiskkunnskap og bruk av landskapet for å påvise kontinueit g kvalitet (intensitet) i bruken av landskapet, samt sammenligne detta med dagens markedsutnytting og avhengighetsforholdet mellom landskap, menneske og rein. Prosjektet skal spre kunnskap dels innenfor det samiska samfunnet, men også utenfor.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: 1369001 €
Program

Nord: Sàpmi

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kultur
Kompetanse
IKT
Områdeutvikling
Miljø / ressurs
Relaterte nyheter

Seminar på Hamar

Foto: Olav Arne Bjerkelund/Hedmark fylkeskommunePresenterte ny kunnskap om sørsamer i Hedmark.

Samiske kirkedager

Lanserer trespråklig brosjyre om samisk historie.

Interreg-programmene