Grensestrategisk krisehåndtering

Forprosjekt.
Prosjektperiode
01.04.2008 - 31.12.2008
Kontakt
Nyseth, Gunnar
Østfold politidistrikt
Tlf.: +47 48 25 21 39
Norsk prosjekteier:

Østfold politidistrikt

Øvrige partnere:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Resultatet av småprojektet, Gränsstrategisk krishantering Sverige-Norge, visar att det finns ett behov av att utveckla samarbetet vid andra kriser än räddningstjänst. Speciellt gäller detta krishantering vid exempelvis långvariga elavbrott, pandemi, epizooti, skogsbrandbevakning och effekter av klimatförändringar. Gränsrådet (samverkansforum inom räddningstjänst mellan kommuner och regionala myndigheter på norsk och svensk sida) uppdrog vid sitt möte i oktober 2008 åt Länsstyrelsen Västra Götaland och Østfold politidistrikt att gå vidare med ansökan om huvudprojekt. Huvudprojektet ska vidareutveckla och planlägga en gränsöverskridande krishantering före, under och efter en extraordinär händelse i gränsområdet.

Målet är att utarbeta en gemensam samarbetsplan. Planens innehåll ska i huvudsak vara samverkan, samordning och samarbete inom områdena alarmering, information, kriskommunikation, räddningstjänst, psykosocialt arbete, ambulanstransporter, sjukvård, evakuering, stöd till skadade och berörda samt samverkan kring risk- och sårbarhetsanalyser. Resultatet av planen innebär ett bättre resursutnyttjande, kortare responstider, reducering av skadeverkan samt ett mer effektivt bruk av samhällets resurser.


Mer om prosjektet

Bevilgningsdokument
Budsjett
Totalt: 500.000 €
Norsk bidrag: NOK 250.000
Program

Sverige-Norge: Grenseløst Samarbeid

Haabeth, Jørn
Mob.: +47 47292684
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse
Områdeutvikling

Interreg-programmene