Enningdalselven

Enningdalsälvens avrinningsområde är beläget i gränstrakterna mellan Sverige och Norge. Sjöarna och vattendragen har höga biologiska och rekreativa värden. Området är hårt drabbat av försurning och fiskbestånden har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter.
Prosjektperiode
19.06.2008 - 19.06.2011
Kontakt
Norsk prosjekteier:

Norsk institutt for naturforskning

Øvrige partnere:
- Länsstyrelsen i Västra Götalands län
- Direktoratet for naturforvaltning
- NINA
- Fylkesmannen i Østfold
- Halden kommune
- Enningsdalsälvens vattenråd
Det finns ingen samordning mellan de fiskevårdsåtgärder som sker i Norge och Sverige. Syftet med detta projekt är att åstadkomma en permanent svensk/norsk samförvaltning av Enningdalsälven och dess utloppsområde i Idefjorden där man utgår från vattnets gränser och ser vattnet och fisken som en gemensam resurs.
Projektets långsiktiga mål är att bevara den rika biologiska mångfalden i gränsområdet. Genom att ta fram gemensamma vattenvårdsplaner, fiskevårdsplaner, gemensamma bedömningsgrunder för vattenkvalitet med mera. blir förutsättningarna goda för en väl fungerande gränsöverskridande förvaltning av den gemensamma resursen vatten och fisk.


Interreg-programmene