Kosterhavet-Ytre Hvaler: Vårt gemensamma arv

Kosterhavet och Ytre Hvaler blir de första nationalparkerna med marin fokus i Sverige och Norge. Både havsmiljö och angränsande landmiljö skyddas. Området blir dessutom den första gränsöverskridande nationalparken. Dessa faktorer har resulterat i ett stort internationellt intresse. Den årliga internationella Europarc-konferensen kommer därför att förläggas till Strömstad i samband med den gemensamma invigningen 090909.
Prosjektperiode
29.06.2008 - 31.05.2012
Kontakt
Krohn, Ottar E.
Fylkesmannen i Østfold
Mob.: +47 971 95 546
E-post: ottar.krohn@fmos.no
Norsk prosjekteier:

Fylkesmannen i Østfold

Øvrige partnere:
- Länsstyrelsen i Västra Götaland
Miljøverndepartementet
Grensekomiteen
Fylkesmannen i Østfold
Hvaler kommune
Fredrikstad kommune
Detta projekt har det övergripande syftet att inleda en norsk-svensk samverkan med gemensam invigning av de båda nationalparkerna, gemensam information och marknadsföring, gemensamma strategier för förvaltning i nationalparkerna samt gemensam utveckling av Kosterhavet-Ytre Hvaler till en hållbar destination.

Prosjektet ble gitt en tilleggsbevilgning på 3 400 000 SEK i 2011.