Idrettsanleggs betydning for samfunnsutvikling

Genom det gränsöverskridande samarbetet ska projektet stärka den samhällsvetenskapliga kunskapen kring idrottens roll i samhällsutvecklingen.
Prosjektperiode
15.10.2009 - 31.12.2011
Kontakt
Bye, Robert
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
Mob.: +47 932 01 262
E-post: robert.bye@tfou.no
Norsk prosjekteier:

Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Leadpartner:
Jämtlands läns landsting/Område UoU
Wilhelm Skoglund,
+46 705 603 260
Øvrige partnere:
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Jämtlands läns landsting/Område FoU och Trøndelag Forskning og Utvikling ska presentera kunskap om hur regionens idrottsanläggningar ska användas för att på bästa sätt utveckla samhälle och näringsliv.
Grunden i projektet är att undersöka på vilket sätt existerande idrottsanläggningar lägger grunden för värdeskapande möten som leder till lokal/regional identitet, sysselsättning och engagemang. Projektet ska utveckla ett kompetensutvecklingskoncept som är användbart för utveckling av samhälle och näringsliv.


Mer om prosjektet

Beslutningsdokument
Budsjett
Totalt: 3 301 890 SEK/NOK
Norsk bidrag: 800 000 NOK
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kultur
Områdeutvikling
Relaterte nyheter

Lite utenomsportslig

Ranheimhallen er ett av anleggene som er undersøkt i Interreg-rapporten om idrettsanlegg.Idrettsanlegg fungerer dårlig som næringsarenaer.

Scorer på idrett

Idrettsanlegg er en viktig bidragsyter for lokalsamfunn.

Interreg-programmene