KING II

Originaltittel: Kulturarvet i Nordskandinavisk gammelskog II
Prosjektperiode
12.12.2011 - -1.-1.-1
Prosjektets mål er å beskytte, bevare, tillgjengeliggjøre og utveksle skogens kulturarv i Västerbottens innland og i Helgeland. Prosjektet bygger på arbeidet som gjort i det 1-årige prosjektet med samme navn. Hensikten med KING II er å drive fullskala forsøksvirksomhet og utvide prosjektets geografi med flere skogsområder i Västerbotten og i Nordland.Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: 209 492 €
Norsk bidrag: 1 215 812 NOK
Program

Botnia-Atlantica

Aasmoe, Gunnhild
Tlf.: +47 75 65 03 51
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kultur
Områdeutvikling

Interreg-programmene