EVINN

EVentbasert INNovasjon Originaltittel: EVentbaseret INNovation
Prosjektperiode
01.10.2010 - 15.02.2011
Norsk prosjekteier:

Norges Idrettshøgskole

Leadpartner:
Institut for Idræt, Århus Universitet
EVINN skal forberede søknad om et hovedprosjekt med mål om å utvikle og yutnytte felles kompetanse i Kattegat/Skagerrak-regionen knyttet til innovasjonsmuligheter i forbindelse med større (sports)arragengementer.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: 51.546 EUR €
Norsk bidrag: 3.250 EUR €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kompetanse

Interreg-programmene