Vänerlaksens frie vandring

Prosjektet har sin bakgrunn i den unike laksebestanden i Klaraelven, som gjennomfører hele sin livssyklus i ferskvann. Den svenske og norske miljøvernministeren ble i fjor enige om et grenseoverskridende samarbeid for å undersøke forutsetningene for en gjenoppbygging av laksebestanden i Klarälven/Trysilelva og for Vänern for å fremme lokal næringslivsutvikling.
Prosjektperiode
01.01.2011 - 31.12.2013
Norsk prosjekteier:

Fylkesmannen i Hedmark

Leadpartner:
Länsstyrelsen Värmland
Øvrige partnere:
Fylkesmannen i Hedmark
På første halvdel av 1800-tallet ble det fanget mellom 10 000 og 30 000 vandrende laks og ørret per år i Klarälven. Med totalt 11 kraftverk i hovedvassdraget har det vært store problemer med å opprettholde lakseproduksjonen i vassdraget.

Prosjektet skal utrede mulighetene og begrensningene for å kunne reetablere en naturlig vandrende laksebestand fra Vänern og opp till Trysil og Engerdal (inkludert svenske og norske
bielver), med de samfunnsmessige, biologiske, tekniske og økonomiske utfordringene som dette medfører.


Interreg-programmene