iAge

Iage vil utvikle eldre som ressurs i arbeidslivet.
Prosjektperiode
01.01.2012 - 31.12.2014
Kontakt
Øderud, Svein
Knutepunkt Sørlandet
Mob.: +47 951 60 932
E-post: so@knutepunktsorlandet.no
Norsk prosjekteier:

Knutepunkt Sørlandet

Leadpartner:
Province of Drenthe, NL
Øvrige partnere:
Universitetet i Agder
Lillesand kommune
Vennesla kommune
University of Abetay Dundee, UK
Wirtshaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, DE
Intercommunale Leiedal, BE
University of College of Lillebælt, DK
Zorg Innovative forum, NL
Hanzehogescholl Groningen, NL
Gemeente Hardenberg, NL
Province og East-Flanders, BE
I prosjektet vil deltakere fra Agder fokusere på utprøving av opplæringsstrategier for eldre i bruken av web-portaler samt evaluering av disse opplæringsstrategiene. Universitetet i Agder vil være koordinator for denne arbeidspakken.

Hver partner skal gjennomføre ett eller flere pilotprosjekter i løpet av prosjektperioden på 36 måneder. Pilotprosjektet som skal gjennomføres i Agder har fått arbeidstittelen "Grandma on web" og har som hovedmål å identifisere og prøve opplæringsstrategier for bruk av web-portaler og evaluere bruken av disse strategiene. Det ligger altså både en utprøvingsdel og en forskningsdel i denne piloten.

Prosjektet, som skal vare i tre år, finansieres av Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune siden norsk statlig medfinansiering i programmet er oppbrukt.

Prosjektets originaltittel er iAge - e-inclusion in ageing Europe


Mer om prosjektet

Til hjemmesiden
Budsjett
Totalt: EUR 2.883.893 €
Norsk bidrag: EUR 321.125 €
Program

Nordsjøprogrammet

Clarke, Kate
Tlf.: +47 55 23 93 06
Programområde

Interreg IV B

Tema
Kompetanse
Relaterte nyheter

iAge snart avsluttet

Interesserte inviteres til sluttkonferanse i Nederland.

Interreg-programmene