Export 4 Seasons

Inre Skandinavien Export4Seasons
Prosjektperiode
01.04.2011 - 30.06.2014
Kontakt
Kristiansen, Marianne
Hedmark fylkeskommune
Mob.: 900 61 559
E-post: marianne.kristiansen@hedmark.org
Norsk prosjekteier:

Hedmark fylkeskommune

Leadpartner:
Region Värmland

Maria Nordmark
+46 54 7011055
Prosjektet skal bidra til å øke antall eksportmodne bedrifter i regionen og gjøre regionen mer tilgjengelig. Regionen har en flere store aktører og destinasjoner innenfor reiselivsbransjen, men majoriteten av næringsaktørene består av små- og mellomstore foretak. Disse har stort behov for samarbeid om utvikling av varer og tjenester.

Export4Seasons skal se utvikle mulighetene for helårsturiseme og styre markedsinnsaten på utvalgte markeder.


Interreg-programmene