SMS

Prosjektets originaltittel: Sociala aspekter och medborgardialog i stadsplaneringen
Prosjektperiode
01.01.2011 - 31.12.2013
Norsk prosjekteier:

Vest-Agder fylkeskommune

Leadpartner:
Gøteborg by

Helén Hjerpe
helen.hjerpe@centrum.goteborg.se
+46 31 365 70 44
Øvrige partnere:
Fredrikstad kommune
Kristiansand kommune
Halmstad kommune
Region Halland
Prosjektet skal bidra til sosial bærekraftig stedsutvikling gjennom å utvikle nye modeller og verktøy. Det er et mål å styrke fellesskapet, bedre integrering og redusere segregering og polarisering mellom ulike grupper.

Modellene og verktøyene som utvikles gjennom prosjektet vil bli gjort tilgjengelig for andre aktører som arbeider med stedsutvikling i regionen. Prosjektet har fokus på folkehelse, kulturelle og sosiale aspekter, men vil også arbeide aktivt for å utvikle gode modeller for dialog med innbyggerne i stedsutviklingsprosesser.


Mer om prosjektet

Til prosjektets hjemmeside
Budsjett
Totalt: EUR 2.263.076 €
Norsk bidrag: EUR 370.330 €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Områdeutvikling
Relaterte nyheter

Fikk grønn pris

Sydenstrand i Gravane i dag - inspirerende og innbydende! Foto: Terje AskildsenKristiansand hedret med pris etter Interreg-prosjekt.

Interreg-programmene