Grenseløs geografisk informasjon II

(Gränslös geografisk information II)
Prosjektperiode
01.09.2010 - 31.12.2013
Kontakt
Skar, Dag Otto
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Mob.: +47 958 55 352
E-post: postmottak@fmst.no
Norsk prosjekteier:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Øvrige partnere:
Länsstyrelsen Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jämtland og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skal gjennom dette prosjektet gjøre felles digitale kartdata tilgjengelig for redningstjenestene i grenseområdet Nordens Grønne Belte (Trøndelag).


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: SEK 3.771.171 €
Norsk bidrag: NOK 697.064
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse
IKT
Områdeutvikling
Samferdsel
Miljø / ressurs
Relaterte nyheter

GGI-prosjektet avslutta

Felles kartdata redder liv og helse.

Famler i blinde

Redningssamarbeid starter med blanke kart.

Interreg-programmene