Nomade i Grenseland

Forprosjekt.
Prosjektperiode
01.09.2008 - 31.03.2009
Kontakt
Hansen, Tore
Sarpsborg kommune
Mob.: +47 911 17 112
E-post: tore.hansen@sarpsborg.com
Norsk prosjekteier:

Sarpsborg kommune

"Grenseløse opplevelser" er et samarbeid mellom Fyrbodals kommunalförbund og Regional
utviklingsavtale for Nedre Glomma om en strategisk, langsiktig satsing innenfor reiseliv, kultubasert næringsutvikling, entreprenørskap og FoU-samarbeid som hovedingredisenser. I prosjektet er det lagt opp til å knytte bedrifter, høyskoler/forskningsinstitusjoner og offentlig sektor sammen i et langsiktig og forpliktende utviklingsprosjekt. Et forum/innovasjonssenter for opplevelsesøkonomi skal være navet i den langsiktige satsingen.

"Nomade i Grenseland" er en pilot i.f.t. denne satsingen bygd på erfaringene fra "Dager i grenseland." Forprosjektet skal danne plattformen for å utvikle et forum for attraksjonsutvikling og opplevelsesøkonomi samt konkretisere innholdet i opplevelsespakker på definerte temaområder. Bl.a vil det bli lagt vekt på å identifisere leverandører på norsk side.


Mer om prosjektet

Les mer
Budsjett
Totalt: SEK 550.000 €
Norsk bidrag: NOK 250.000
Program

Sverige-Norge: Grenseløst Samarbeid

Haabeth, Jørn
Mob.: +47 47292684
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kultur
Områdeutvikling
Miljø / ressurs

Interreg-programmene