LO-PINOD

Logistics Optimisation for Ports Intermodality: Network, Opportunities, Development
Prosjektperiode
01.06.2010 - 31.12.2014
Norsk prosjekteier:

Bodø havn

Leadpartner:
Lead Beneficiary
Institute for Sustainability, UK
Ed Metcalfe, Mark Thirkell
ed.metcalfe@instituteforsustainability.org, mark.thirkell@instituteforsustainability.org
Tel: +44 0207 517 1835, +44 0207 517 1834
Øvrige partnere:
United Kingdom
Kilbride
Peel Land and Property (Ports) Ltd - Port of Sheerness
Forth Ports
South East of Scotland Transport Partnership
Ridham Sea Terminals Ltd
Institute for Sustainability

Germany
Brunsbüttel Ports GmbH
Cuxport GmbH

Belgium
AG Port Ostende

Denmark
Port of Esbjerg
Port of Hanstholm

Sweden
Port of Karlshamn

The Netherlands
Harlingen Seaport
Municipality of Meppel
Provincie Drenthe

Norway
Port of Drammen
Port of Bodö

LO-PINOD har som mål å styrke tilgjengeligheten og samkjøringen av havner med regional betydning. Prosjektet vil fokusere på tre aspekter:

• INNLANDET – Kartlegge mulighetene for en tilpasning av nasjonale forbindelser i innlandet. Det kan utløse betydelige investeringer og må tilpasses praktiske løsninger, investeringer og eksisterende nasjonalt regelverk, EUs politikk og finne mulige forbedringer.
• HAVNER - Ved å bygge en felles kunnskapsplattform, vil kapasiteter og prosedyrer kunne styrke samarbeidet mellom innland og regionale havner.
• SJØVERTS – Forskning på markedspotensial , oppsett av nye logistikkløsninger og tilførselsforbindelser vil kunne bedre sjøverts trafikkløsninger.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 8.040.600.00 EUR €
Program

Nordsjøprogrammet

Clarke, Kate
Tlf.: +47 55 23 93 06
Programområde

Interreg IV B

Tema
Næring
Samferdsel
Miljø / ressurs
Relaterte nyheter

Bærekraftige havner

Sluttkonferanse for interregprosjektet LO-PINOD

Interreg-programmene