PADIMA

Policies Against Depopulation in Mountain Areas
Prosjektperiode
01.12.2009 - 30.11.2012
Kontakt
Spångberg, Kjerstin
Buskerud fylkeskommune
Tlf.: +47 32 80 86 85
E-post: Kjerstin.Spangberg@bfk.no

Vaagen, Kjell
Hedmark fylkeskommune
Tlf.: +47 62 54 46 28
E-post: kjell.vaagen@hedmark.org

Alfstad, Ole
Hedmark fylkeskommune
E-post: ole.alfstad@hedmark.org
Norsk prosjekteier:

Buskerud fylkeskommune

Leadpartner:
Provincial Government of Teruel (ES)
Øvrige partnere:
Hedmark fylkeskommune, Euromonatana (FR), UCCIMAC (FR), Province of Turin (IT), IREALP - Research Institute for the Ecology and the Economy applied to Alpine Areas (IT), Dalarna Regional Development Council (SE).
Befolkningsnedgang i distriktsregioner er ikke et nytt fenomen, men trenden er økende. Utfordringene er enda større i fjellregioner, der også levevilkårene og geografi er mer ekstreme.

PADIMA-prosjektets hovedmålsetning er å bidra til en forbedring av regionalpolitiske tiltak og grep for å motvirke befolkningsnedgang i fjellregioner (PADIMAs) gjennom utveksling av gode eksempler. Prosjektets partnerskap består av regioner med ulik grad av befolkningsnedgang, som blant annet vil teste ut om sukessoppskrifter fra Norge kan fungere i fjellregioner i sør, og omvendt.


Interreg-programmene