Informasjon og nyheter over grensen

Information och nyheter Över Gränsen
Prosjektperiode
07.04.2011 - 07.04.2014
Kontakt
Solvang, Elin
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Mob.: +47 938 04 451
E-post: elin.solvang@ntfk.no
Norsk prosjekteier:

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Øvrige partnere:
Handelskammaren Mittsverige
Mediebransjen skal utvikle grenseløse arenaer som verktøy for informasjonsutbytte, kompetanseutvikling og etablering av nettverk. Målet er å rydde unna grensehindringer som dagens medisetruktur utgjør. Nyhetsformidlingen skal utvikles og i økt utstrekning skje direkte over grensen, uten å måtte ta vegen om Stockholm og Oslo. Prosjektet bygger på en forstudie under samme prosjektnavn.


Interreg-programmene