Roads to Ruija

Prosjektperiode
01.09.2009 - 31.08.2012
Norsk prosjekteier:

Varanger museum

Leadpartner:
Norrbottens Museum
Ulf Renlund
+46 920 24 35 10
ulf.renlund@nll.se
Øvrige partnere:
Nord Troms museum
Kvensk institutt
The provincial museum of Lapland
Samarbeid mellom museer og kvenske institusjoner i Norge for å utvide kunnskapene om den finskspråklige befolkningens migrasjon, historie og kulturarv på Nordkalotten.
Noen resultatmål i prosjektperioden:
Lage en mobil utstilling som skal vises i skoler, på museer o.a. hensiktsmessige steder.
Lage en digital modell som skal gjøre utstillingen tilgjengelig på Internet og mobiltelefon.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: EUR 388 925 €
Norsk bidrag: NOK 700 000
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kultur
IKT

Interreg-programmene