Innovation Music Network

Målgruppen for prosjektet er nyetablerere, etablerte bedrifter innen musikknæringene, studenter og forskere ved høgskolene / universitet. For å avgrense målgruppen potensielle etablerere settes øvre aldersgrense til 35 år.
Prosjektperiode
01.06.2008 - 31.05.2011
Kontakt
Kristoffersen, Jarle
Høgskolen i Hedmark
Mob.: +47 90 92 63 52
E-post: jarle.kristoffersen@hihm.no
Norsk prosjekteier:

Foreningen Mjøskryss

Øvrige partnere:
- Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen
- Foreningen Mjøskryss
- Hedmark fylkeskommune
- Høgskolen i Hedmark
Opplevelsesnæringene er typiske nettverksbransjer mens særlig distribusjonsleddene er storbybaserte. Dette gir at tilgang til store markeder gjerne krever kontakter med virksomheter i storbyene, Stockholm, Gøteborg og Oslo. Her er distributører, agenter og andre "brokere" lokalisert. Denne realiteten må også IMN forholde seg til. Men, her ligger også en av de store merverdiene ved et grensekryssende prosjekt. I prinsippet er alle de nevnte storbyene tilgjengelig for alle i hele prosjektet. Hadde prosjektet vært nasjonalt ville kun kontaktene nasjonalt vært tilgjengelig. Dette kan omtales som nettverksmessig addisjonalitet men også en komplementaritet; i Stockholm er blant annet Skandinavias store forleggere lokalisert mens Oslo huser det som ser ut til å bli Skandinavias største bransjemesse, Bylarm.


Mer om prosjektet

www.innovationmusicnetwork.com
Mer info
Budsjett
Totalt: 17 173 874 SEK €
Norsk bidrag: 2 830 000 NOK
Program

Sverige-Norge: Indre Skandinavia

Andersen, Bjørn Terje
Tlf.: +47 62 54 44 41 / Mob.: +47 913 45 080
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kultur
Kompetanse
Relaterte nyheter

Musikk over grensen

God takt og tone for bachelor-studenter.

Interreg-programmene