Midtnordisk senter for entreprenørskap i skolen

Forprosjekt.
Prosjektperiode
19.10.2009 - 18.10.2010
Norsk prosjekteier:

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Leadpartner:
Jämtlands Gymnasieförbund
Tomas Hjelm
tomas.hjelm@zonline.se
Øvrige partnere:
Adolf Øiens videregående skole
Jämtlands gymnasieförbund
Prosjektets mål er å utvikle en struktur for et senere fullskala prosjekt. Hovedprosjektet vil fokusere på metodeutvikling, forskning og samarbeid knyttet til entreprenørskap i skolen, blant annet for å styrke skolenes betydning som aktør i lokal og regional utvikling.


Mer om prosjektet

Les mer
Budsjett
Totalt: SEK 550.000 €
Norsk bidrag: NOK 125.000
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse

Interreg-programmene