Skoltesamisk kultur over grenser

Prosjektperiode
01.01.2010 - 31.12.2012
Norsk prosjekteier:

Østsamisk museum

Leadpartner:
Sámi Oahpahusguovddás/Saamelaisalueen
Liisa Holmberg
+358 16 67 1426
Samarbeid for å bevare og videreføre skoltesamisk kultur, handtverkstradisjoner, språk og identitet i et grenseoverskridende perspektiv i Norge, Sverige, Finland og Russland.
Med basis i bygder som enda har skoltesamisk bosetting og kulturkunnskap intakt skal aktiviteter igangsettes, og gjennom arrangementer/informasjon skal folk med skoltesamisk tilknytning i andre deler av landene bli del av et nettverk som tilsammen skal sikre bevaringsevnen og kunnskapen om den skoltesamiske kulturen.
Målsettinger i prosjektet er å etablere grenseoverskridende nettverk og skape forutsetninger for felles familie-, barn- og ungdomsaktiviteter gjennom kulturarrangement, kurs, ekskursjoner, leirer, møtearenaer m.m.


Mer om prosjektet

Les mer
Budsjett
Totalt: EUR 974.368 €
Norsk bidrag: NOK 514.000
Program

Nord: Sàpmi

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Kultur
Miljø / ressurs

Interreg-programmene